Onderzoeken bij uw huisdier

 • Bloeddrukmeting bij uw huisdier

  Een verhoogde bloeddruk komt veel voor bij met name oudere katten. Een te hoge bloeddruk is schadelijk voor de gezondheid, maar is goed te behandelen als de artsen van WB Dierenartsen er op tijd bij zijn.

 • Scopie bij uw huisdier

  Onder scopie wordt verstaan 'het kijken naar organen of gebieden door een scoop (camera)'. Op deze manier kunnen we minder invasief diagnoses stellen, biopten nemen en/of operatieve ingrepen uitvoeren. 

 • Röntgen voor uw huisdier

  Bij bepaalde klachten is het maken van röntgenfoto’s een zeer nuttige vorm van aanvullend onderzoek en zullen ze bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose. Röntgenfoto’s kunnen informatie geven over delen van het skelet maar ook over diverse organen.

 • Dentale röntgen bij uw huisdier

  Onze kliniek is uitgerust met moderne digitale röntgenapparatuur speciaal voor het gebit van uw huisdier. Op deze manier kunnen wij op een snelle en efficiente manier, de tand en zijn wortel beoordelen en hierdoor een beslissing nemen of bijvoorbeeld de tand wel of niet getrokken moet worden. Ook de toestand van de kaak kan mooi in beeld gebracht worden (denk hierbij aan fracturen of tumoren). Dit onderzoek kan alleen onder algehele narcose uitgevoerd worden.

 • Echografie bij uw huisdier

  Bij bepaalde klachten is het maken van een echo een zeer zinvolle vorm van nader onderzoek. Door middel van geluidsgolven kunnen diverse organen in beeld gebracht worden en natuurlijk kan er vastgesteld worden of een dier drachtig is.

 • Labonderzoek naar uw huisdier

  Labatorium in huis

  In ons eigen laboratorium kunnen wij veel onderzoeken zelf uitvoeren, zonder dat u doorverwezen hoeft te worden. Op die manier kunnen we eventuele ziektes bij uw huisdier in een vroeg stadium ontdekken. Of het nu gaat om bloed, urine, ontlasting of een weefselonderzoek: in veel gevallen kunnen we zelf onderzoeken wat de klachten bij uw huisdier veroorzaakt.